Att ta hjälp av en grupp experter och affärspartners är ett vitalt sätt att snabbt kunna skapa nya perspektiv, samt finna ett stöd hos andra entreprnörer.

Vi träffas vad tredje vecka via Zoom och mötet faciliteras av en profesionell facilitator.

Vi studerar markanden för att ligga i framkant i denna snabbt föränderliga värld. Tillsammans i en Master Mind-grupp skapas nya strategier och du drar nytta av de resurser som finns i ekosystemet.

Vi fokuserar på att utveckla affären och fokus är att utvecklas som människa och företagare.

Ingå i ett team istället för att sitta själv. Oerhört inspirernade och givande!

 
Business Meeting