Female Presenter

Leadership
Mastermind

TRIBE GROUP

The Future of Business is Now!

Leadership Mastermind

Du är en av 6 deltagare på eventet där alla personer är noggrant utvalda och inbjudna utifrån de personliga egenskaper, erfarenheter, kompetenser och personlighet, som kommer att bidra till en extraordinär upplevelse. 

Eventet är för modiga ledare och företagare som vill ta sin utveckling till nästa nivå. Det krävs nya perspektiv för att få nya idéer och svar på de frågor du bär inom dig.

Eventet är kostnadsfritt och sker online via Zoom och det handlar om upplevelsebaserad inlärning. I centrum för uppelevelsen som vi delar med varandra, finns den personliga upplevelsen, dynamiken av gruppen och den kollektiva intelligensen.

Vi kan delta av olika anledningar men för många handlar det om att få svar på djupare inre frågeställningar, såsom sökandet efter högre mening, upphöjd närvarograd och upplysning.

Det är ett event som du absolut vill prioritera och delta i och utforska möjligheterna med att tillsammans med andra ledare, leda oss själva in i det nya skiftet av högre medvetenhet. Välj ett av datumen nedan som passar.

Som motprestation, investerar du din tid, deltar med ett öppet sinne och vill bidra till grupper och individernas utveckling, samt att du kommer efter eventet få svara på frågor (enkät) om upplägget och upplevelsen, i strävan av att utvekla konceptet. Känns det utmanande, lite utanför din komfortzone? Då vet du att det är något du behöver.

 

Längtar efter. Vill utforska. Din utvecekling finns i det okända.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn