At the Office

Facilitators
Utbildning

Bli en Facilitator

Digital och Fysisk facilitering blir en allt mer viktig kompetens att behärska. Som digital och fysisk facilitator kan du bidra till utveckling hos individer, företag och organisationer som gör att de når och överstiger sina mål.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn